هاست لینوکس آلمان

پلن 100 مگابایت

پهنای باند 5 گیگ
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم...

پلن 200 مگابایت

پهنای باند 10 گیگ
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم...

پلن 500 مگابایت

پهنای باند 25 گیگ
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم...

پلن 1000 مگابایت

پهنای باند 100 گیگ
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم...

پلن 2000 مگابایت

پهنای باند 180 گیگ
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم...

پلن 3000 مگابایت

پهنای باند 250 گیگ
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
دامین های قابل اتصال نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
SSL رایگان
سیستم عامل لینوکس
محل سرور آلمان
و سایر امکانات لازم...